Raport termeni nefixați

TermenContextTraducere
abort?renunță
add-in? [[addin-module-plugin-extension-applet]]modul
addon? [[addin-module-plugin-extension-applet]](a se vedea add-on; aici a fost: modul, care de fapt este corespondentul lui plug-in)
aging?învechire
applet?miniaplicație
appliance?aparat (combină audio, home theater)
array?tablou, matrice (RAID array->matrice RAID)
asserted signalsemnal asigurat?, semnal activat?
assign?a atribui, a desemna, a delega, a asocia ceva cuiva
assistive?de asistență
attendance?
baby feeding algorithmalgoritmul de alimentare la cerere, algoritmul de alimentare la cerere?
banned? [[Lock-unlock-block-unblock-ban]]blocat
banner?drapel
batch?lot, serie
batch system?sistem de prelucrare pe loturi, sistem prelucrare în serie
bcc?copie indigo invizibilă, copie ascunsă (către)
behaviour?
blacklista interzice, listă interziceri, listă neagră?
blankblanc(?), gol, vid
blog?blog, jurnal, jurnal de internet
bluetooth pairing?asociere / împerechere bluetooth
blurb?
bold? [[bold-italic]]îngroșat, aldin
bond?a se asocia, a se lega (întâlnit în Bluetooth)
bootstrap?inițializare; bootstrap?
border?chenar, bordură
breadcrumbs?linie de navigare
break?a deteriora, a întrerupe (break row across columns); pauză
broadcasta emite, a anunța (în rețea)?, a difuza
buffer?[zona de] memorie tampon, memorie intermediară
bug? [[bug]]defect, deficiență, incident, defecțiune, disfuncționalitate, scamă, hibă
built in?integrat
bulletin board?avizier
bundle?a include, inclus, pachet
cache?cache, prestocare
cache memory?memorie tampon
calloutexplicație, rezumat?
cancel? [[cancel]]a renunța, a abandona, a anula
card? [[card]]placă (u, de acces), carte (de debit, de credit, de vizită, placă (hardware); cartelă (telefonică, de acces); carte (de debit, de vizită)
cc?carbon copy, copie la indigo, copie către
challenge?interogare (folosit în criptografie)
change caseSchimbare tip literă, Schimbare casetă tipografică, Modificare majuscule/minuscule, Modificare după caz?
char cell?celulă caracter
chat?discuție, conversație
chat (im)[[chat]] ?chat, chaturi
check box? [[checkbox]]căsuță de bifare
checkbox? [[checkbox]]căsuță de bifare
checkout?a aduce
chop?cioplire
clear? [[Erase-delete-remove-clean-clear-expunge]]a limpezi, clarifica, evidenția, a goli, a elibera
cloack?a ascunde
cloacked?ascuns
code segment?segment de cod
comply?a se conforma, a corespunde
compose?a redacta (un email), a compune
connect? [[online-offline-connected-disconnected]]conectare, conectare; connecting=mă conectez
connection? [[online-offline-connected-disconnected]]conexiune
copy? [[cut-copy-paste]]copie; a copia; în menu: copiază [selecția]
credentials?autorizări, certificări
creditsautori [așa e în gnome], credit, recunoașterea meritelor, echipa?, mulțumiri
cross-reference?referință încrucișată
cruft? Adi Rreziduu
deinterlace?a estompa întrețeserea, estompare întrețesere
deny?a refuza, refuză, a respinge, respinge (acces)
descriptor?descriptor (de fișier)
deselect?deselectează, șterge/anulează selecția
designed?creat, conceput
designer?creator
dialpad?tastatură (telefon)
dim?a reduce (intensitatea), împăienjeni (despre efectul vizual de încețoșare a ferestrei)
directory? [[directory-folder]]dosar, director (desi nu e corect d.p.d.v. DEX?)
disconnect? [[online-offline-connected-disconnected]]deconectare, deconectare; disconnecting=mă deconectez
disconnecting? [[online-offline-connected-disconnected]]deconectez
downstreamaval, în josul apei, downstream; aval?
drawing?desenare, trasare
dst?oră de vară (daylight saving time)
dummymarionetă?, înlocuitor temporar?, figurant, machetă, de formă, elementar, banal, manechin
edge? [[edge-margin-border]]margine
edit?a modifica (recomandat), a edita, editare (în meniu)
em-dash? [[dashes]]linie em; [cf. en-dash]
email?scrisoare (electronică), poștă (electronică), email
emoticon?emoticon, pictogramă
en-dash? [[dashes]]linie en [trad „paranteză orizontală” este complet greșită; cf. em-dash]
endnote? [[Header-footer]]notă finală [cf. footnote]
entry? [[record-entry-element-item-row-article-post-message]]intrare, înregistrare
execute? [[execute-run-start]]a executa, a rula, a porni
exit? [[quit-exit-terminate-finish]]ieșire
explicit state?statut explicit, stare explicită
expunge? [[erase-delete-remove-clean]]a elimina definitiv, a debarasa
extra?suplimentar (extra info)
fade?translucid
fallbackreîntoarcere/rezervă, revenire (?)
feather? [[feather]]??
feed?flux
feedbackfeedback (e în DEX), reacție, comentarii, reacție; comentarii, sugestii ?
find? [[search-find]]a căuta, căutare; find words = caută cuvintele
finish? [[quit-exit-terminate-finish]]a finaliza, a termina, a încheia, a sfârși
flag?a marca; fanion, steag, indicator, semnalizator
focus?a focaliza, a activa, focalizare
footer? [[header-footer]]coloncifru [termen tipografic consacrat; în nici un caz subsol] discutie:http://www.macuser.ro/index.php/forums/viewthread/345/P15/; subsol (varianta aleasă _deocamdată_ pt traducerea OOo)
footnote? [[header-footer]]notă de pagină [nu „de subsol”; vezi footer]
fork?a bifurca, ramificație; fork (dacă e vorba de numele funcției)
fuckdute dracu (e o glumă, vă mai amintiți?)
generalgeneral, generic ???
getter?metodă de extragere (java)
goal? [[goal-objective-target]]obiectiv, țel
graph? [[photo-image-picture-graph]]grafic
graphic? [[photo-image-picture-graph]]grafică (cu pluralul grafici, dacă nu e vorba de grafice matematice - vezi DEX)
ground?teren
haltoprire, oprire/blocare (?)
handle?a opera, a gestiona, deschide (un tip de fișiere), substantiv: mâner de prindere (de ex. obiect gtk)
handler?operator, utilizator
handling?gestionare, operare
hard link? [[link-hyperlink-shortcut]]legătură fizică, legătură dură
hardware?hardware (componentele fizice ale unui calculator), componente, echipament
header? [[header-footer]]antet (OpenOffice.org, Microsoft, GNOME), colontitlu (termen tipografic pentru acest concept)
heading?antet, titlu [de rubrică], rubrică
headword?
heapa încărca, grămadă, heap?
help? [[help]]ajutor, asistență
hierachy? ortografie gresita in engierarhie
highly recommanded? ortografie gresita in engit is ~ to = (este) indicat (să)
hindi?Indiană
home? [[traducere-home]]acasă, pagina principală
home directory? [[traducere-home]]director personal
home folder? [[traducere-home]]dosar personal
home network! (utilizat și de microsoft: http://www.microsoft.com/language/en-us/Search.aspx?sString=home+network&langID=ro-ro)rețea de domiciliu
home page? [[traducere-home]]pagina principală, pagină de Internet (Product's homepage)
homework?
hook?a cupla; cuplă, hook; furcă de telefon
hot spot?hotspot
hover?trecere(peste), pasă(asupra), a plana, planare
hue?nuanță
human-readable?ușor de înțeles
hype?senzaționalism?
hyperlink? [[link-hyperlink-shortcut]]hiperlegătură
hyphen? [[dashes]]cratimă
icon? [[icon]]iconiță, pictogramă
image? [[photo-image-picture-graph]]imagine
incomming?de primire (ex. conexiune)
inline?intercalat, pe text, în text, inline
instruction pointer?indicator de instrucțiuni
interlace?a întrețese, întrețesere
italic? [[bold-italic]]înclinat, cursiv
item? [[record-entry-element-item-row-article-post-message]]element, articol
justification?aliniere
keymap?harta taste
kill?a omorî, a termina forțat
laptop?calculator portabil, laptop
launch?a porni (un program)
link? [[link-hyperlink-shortcut]]a lega, legătură, a crea link, link, a trimite?, trimitere?, relaționare
lizibil?
locale?[configurație] locală, localizare?
lock? [[lock-unlock]]a bloca, a obține acces exclusiv, lacăt
logging? Adi Rjurnalizare, înregistrare
login?autentificare
logout?deautentificare
lookup? [[search-find]]căutare
macro? [[macro]]macro, macrocomandă
mail to?mesaj către
main body? in functie de contextcorp principal, corpul mesajului - mesajul propriu-zis
malware? [[malware]]program rău intenționat, program dăunător, software malign
manage? [[manager-administrator]]a gestiona, a administra
manager? [[manager-administrator]]administrator, manager, gestionar
margin? [[edge-margin-border]]margine, marjă
margins? [[edge-margin-border]]
markbook?
media?mediu de stocare, media (fișier, mass-media), mediu, suport
medium?mediu, suport de date
metadata?metadate
metafile?metafisier
miscellaneous?variate, diverse, neclasificate
missed?pierdut (apel)
mobile broadband?Internet mobil de mare viteză
module? [[Addin-module-plugin-extension-applet]]modul
monitor?a urmări , a monitoriza; monitor, program de monitorizare, monitor; program de monitorizare
mouse[[mouse]] ?maus
mouse cursor[[mouse]] ?cursor maus
mute?mut, silențios, dezactivare sunet
newsgroup? [[newsgroup]]grup de știri
non breaking space? [[spaces-and-hypens]]spațiu de unire
non-breaking hyphen? [[spaces-and-hypens]]liniuță de unire
non-breaking space? [[spaces-and-hypens]]spațiu de unire
objective? [[goal-objective-target]]obiectiv
off? [[active-inactive-on-off]]oprit
offline? [[online-offline-connected-disconnected]]deconectat
offset?decalaj, deplasare
on? [[active-inactive-on-off]]pornit
online? [[online-offline-connected-disconnected]]conectat
outcomes?
overdue?restant, întârziat
overlay?suprapune
overview?prezentare generală
pad?a completa, suport, tabletă, tușieră, bloc de desen, bloc de scris, blocnotes, carnețel
padding?completare, umplutură, spațiu interior
pagerpaginator, paginator?
passthrough?traversare, trecere nemodificată (a sunetului)
paste? [[cut-copy-paste]]a lipi [cf. copy: copy-paste = copiază - lipește]
patent?a patenta, patentă, brevet, certificat de invenție
payload?sarcina utilă
peek out?
peering?parteneriat
photo? [[photo-image-picture-graph]]fotografie
picture? [[photo-image-picture-graph]]poză, imagine
pinwheel?
placed?efectual (apel)
player? (DOOM&MDN) [[Glosar/Discutii/player]]player
plug-in? [[Addin-module-plugin-extension-applet]]modul
plugin? [[addin-module-plugin-extension-applet]]modul
polished? [[polish]]lustruit
polling?verificare periodică
polylinelinie frântă?
popup?a apărea (...încă e vag ...)
post? [[record-entry-element-item-row-article-post-message]]articol
preview?previzualizare, avanpremieră, preafișare
proofreader?verificator, corector (de erori în cărțile tipărite), verificator-corector
quit? [[quit-exit-terminate-finish]]a ieși, a termina, a părăsi
range?interval, rază (de extindere), zonă, plajă (de valori), domeniu; a înșira, a clasifica
rate?a cota, a aprecia
recorder?inscriptor
redo? [[undo-redo]]repetă, refă
refresh?a reîmprospăta, a actualiza
related?înrudit, similar, asemănător
remove?a elimina
reset?a restabili, a reseta [a reseta există în DOOM 2005], întrerupere (de rețea)
restoreBackup v. Restore = salvare v. restaurare?a restaura, a restabili, a repara, a recupera, restaurare; a reface, refacere
resume?a relua, a reveni (din hibernare, suspendare), a continua [de unde a rămas]
reviewer?revizor
role-playing game?joc pe roluri
roll groups?
run? [[execute-run-start]]a porni, a executa, a rula
save?a salva, a păstra
save as?salvează ca, păstrează ca
scan?a scana, a examina, a analiza
scroll!a derula, a culisa?
search? [[find-lookup-search]]a căuta, căutare
search domain? [[find-lookup-search]]caută domeniu, căutare domeniu
search string? [[find-lookup-search]]șir de căutat
seascape?(pentru imprimare) orizontal răsturnat, priveliște marină, vedere la mare
seed?a contribui, sursă completă [pt bittorrent]
seek?a derula, a căuta, a parcurge
shader[[shader]]?nuanțator, umbritor
sheet? [[page-sheet]]foaie, filă
shell? [[shell-console-terminal-command-line]]shell
shortcut? [[link-hyperlink-shortcut]]scurtătură (în GNOME: keyboard shortcut=scurtătură de tastatură), combinație (de taste), comandă rapidă
single user?un singur utilizator (mod de lucru)
site[[site]] ?site, sit, sait (în ordinea popularității)
skin? [[theme-scheme-skin]]fațetă (conform Windows Media Player, sau fizic la telefoane mobile); veșmânt; înfățișare; skin
skip?a omite (skip files to overwrite), a sări, salt
smooth?fin, neted, fin; neted; lin (smooth scrooling)
smtp?SMTP (acronim de la Simple Mail Transfer Protocol)
snapshot?instantaneu
social media?platformă socială (când este vorba de rețea socială),
software?programe, programe de calculator, aplicații informatice, software, [propunere] logical/logicale
software bug? [[bug]]eroare în program, defecțiune în program, scamă în program, scamă software, [propunere] eroare logicală
space character? [[spaces-and-hypens]]caracterul spațiu
spin buttonbuton incremental, (buton cu) contor (?)
start? [[execute-run-start]]start, a porni (o aplicație)
stiplle (verb)vezi http://fr.wikipedia.org/wiki/Pointill%C3%A9 și http://dexonline.ro/search.php?lexemId=44043a pointila
stitch?[[stitch]]a uni, unire
stylus?stilus
submit?a trimite, trimitere
subsidearcuvânt scris greșit???
subtitle[[subtitle]]?subtitlu
superuser! http://dexonline.ro/search.php?cuv=super*superutilizator (fără cratimă!)
symbolic link? [[link-hyperlink-shortcut]]legătură simbolică
system tray?zonă (sistem) de notificare
tab? [[tab]]1. tab (tastă); 2. filă, tab [în GNOME], categorie, atunci când este vorba de o pagină dintr-un set de pagini (de ex, de configurare), selectabile cu ajutorul denumirii lor
tab stop? [tab]spațiere tab, pl. (tab stops) spațiere taburi
table footer?subsol de tabel
table of contents? [[table-of-contents]]tabla de materii; cuprins
tag? [[label-tag]]etichetă, marcaj
terminate? [[quit-exit-terminate-finish]]a termina
theme? [[theme-scheme-skin]]temă
thumb drive?Stick memorie USB (GNOME)
tierarmătură, întaritură, rînd, șir, etaj, strat, a așeza în șir, rănd?
tile?dală/dale, mozaic, fragment
timetable?
tip? [[tips-and-tricks]]indicație, sfat
tips & tricks? [[tips-and-tricks]]chichițe și șmecherii, găselnițe? sau mai bine: "Sfaturi utile"
token?semn, jeton, ștafetă
tool?unealtă, instrument (în special acolo unde „unealtă” nu cadrează cu submeniurile respective)
toolbar? [[toolbar]]bară de unelte, bara instrumentelor
tooltip?indiciu, sfat
top-level?de prim nivel, de nivel zero
tracker[[tracker]]?urmăritor, supraveghetor, monitor, coordonator(BitTorrent)
trend?tendință
truncate?a aproxima, a reduce, a tăia, a trunchia
typeface?
uncategorized?necategorisit
undo? [[undo-redo]]refă, anulează
undock? [[dock-undock]]a detașa
units?
unlock? [[lock-unlock]]a descuia (nu am altă idee), a debloca
unmute?activare sunet, cu sunet
unpin?a desprinde
unregisterdeînregistrare?, ștergere înregistrare
update? [[update-upgrade]]a actualiza, actualizare
upgradable? [[update-upgrade]]poate fi înnoit, actualizabil
upgrade? [[update-upgrade]]a înnoi (alegerea din debian+ubuntu), actualizare majoră (vot pe i18n.ro), a actualiza (atenție: traducere folosită și pentru „update”), a îmbunătăți
uplink?uplink
upstream(de la) autorii originari, upstream, amonte?
use?folosește
version control systems?Sisteme pentru controlul versiunii
viewer?observator, vizualizator [nu l-am găsit în dicționar], vizor
voucher?cupon
wave?undă
website?pagină web
wrap? [[wrap]]a încadra [text wrap], a împacheta, a despărți pe linii
zoom? (nu sunt de acord cu dexonline.ro)focalizare (zoom in=mărire, zoom out=micșorare, deci zoom este starea), zoom
zzz! șuierăblah, blah (blah) [sau blah ?]; (ignoră traducerea, termenul este folosit pentru testare)
312 termeni nefixați
« Înapoi