Raport termeni fixați

TermenContextTraducere
abandon!a abandona, abandonare
about!despre
abstract!abstract
abstract (text)!sumar
accelerator!accelerator
accept!a accepta
access!a accesa
accessibility!accesibilitate
account!cont
accuracy!precizie, exactitate, acuratețe
acknowledgements!mulțumiri
acte accent!accent ascuțit
activate!a activa
active! [[active-inactive-on-off]]activ
active matrix display!afișaj cu matrice activă
actor!actor
actuator!actuator (domeniu: robotica)
acute accent!accent ascuțit
ad-hoc!ad-hoc
adaptive routing!rutare adaptivă
add!a adăuga
add contents!adaugă conținutul
additional!adițional, suplimentar
address!adresă
address book!agendă
adjust!a ajusta, a adapta, a regla
administration!administrare
aggregate!agregat
aggregate bandwidth!lățime de bandă cumulată
alarm!alarmă
alias!alias
align!a alinia
align bottom!aliniere la bază
allow!a permite
alpha!alfa
alpha channel!canal alfa
amplitude modulation!modulare în amplitudine
analog!analog
analysis!analiză
anchor!ancoră
and!și
angle bracket!paranteză unghiulară
animation!animație
annotate!a adnota, adnotare
annotation!adnotare, notă explicativă
anonymous!anonim
anuar!anuar
anvil!nicovală
api!API
appearance!aspect
appendix!anexă
applet factory!șablon miniaplicație
application!aplicație
apply!a aplica
appointment!programare
arc!arc
archive file!fișier arhivă
argument!argument
article! [[record-entry-element-item-row-article-post-message]]articol
artist!interpret, artist
as of!începând cu
ascending!crescător
ascending order!ordine crescătoare
ascii!ascii
asynchronous!asincron
attach! [[attachment]]a atașa
attachment! [[attachment]]atașament
attribute!atribut
audio!audio
authentication! [[online-offline-connected-disconnected]]autentificare
author!autor
authorization!autorizație
autocomplete!completare automată
autofill!completare automată
availability!disponibilitate
available!disponibil
avatar!avatar
average!medie
axis!axă
backlight!ecran cu iluminare din spate, iluminare din spate a ecranului
backticks!ghilimele inverse
backward compatibility! [[backward-compatibility]]compatibilitate inversă
bad sector!sector defect
bandwidth!lățime de bandă
base!bază
basic (language)! [[basic]]Basic
beep!bip
benchmark!test de performanță
best fit!cea mai bună potrivire
beta!beta
binary!binar
binomial distribution!distribuția binomială
bit!bit
blink!clipește
blinking cursor!cursor clipitor
bluetooth!bluetooth
board games!jocuri de masă
body!corp
bottom!bază
braces! [[brackets]]acolade
bracket! [[brackets]]paranteză pătrată
brand!marcă
bricks!cărămizi
bridge! chiar și pentru termeni de rețelisticăpunte
brightness!luminozitate
browse![[browse]]a naviga, a răsfoi
browser![[browser]]navigator (poate fi de internet, de fișiere, etc.)
bug tracker!sistemul de urmărire a defecțiunilor
bullet!bulină
bus!magistrală
bus (vehicle)!autobuz
busy!ocupat
button!buton
by!alături;aproape de;cu;prin;de;lângă
by default!implicit
byte!octet
call!a apela, apel
call (function)!apel (de funcție)
call (phone)!a apela, apel telefonic
card (access)! [[card]]cartelă (de acces)
card (bank)! [[card]]card (bancar)
card (business)! [[card]]carte de vizită
card (device)! [[card]]placă
caret browsing!navigare cu cursorul
categorie!categorie
categories!categorii
cell!celulă
cellular!telefon mobil
change log!istoric modificări
changeset!set de schimbări (legat de vcs)
channel!canal
character set!set de caractere
charset!set de caractere
check![[check]]a verifica
check (control)!a bifa, bifează
check bit!bit de verificare
check button!buton de bifare
check-in![[check]]verificare de intrare
check-out![[check]]verificare de ieșire
checksum!sumă de control
chevron!paranteză unghiulară
child!copil
cite!citat
class!clasă
classification!clasificare
clean! [[erase-delete-remove-clean]]a curăța, curățare
clear text password! [[clear-text-password]]parolă în clar
click![[click]]clic, a da clic
clockwise!sens orar
close!a închide
closed!închis
closed caption!subtitrare pentru persoane cu dizabilități
clu!sugestie
codec!codec, codecuri [codec video]
colorimeter!culorimetru
compare!a compara
compliant!conform cu
computer!calculator
condition!condiție
confidential!confidențial
confirm!a confirma
console!consolă, terminal
contacts! [[addressbook]]agendă
container!conținător
content!conținut
continue!continuă
controller[[controller]]!controlor
copyright!drepturi de autor
ctrl!ctrl
cumulative!cumulativ
curly brackets! [[brackets]]acolade
currency sign!simbol monetar
curve!curbă
cyan! [[cyan]]cyan
daemon![[service-daemon]] serviciu - preferat în GNOMEserviciu, demon
dashboard!tablou de bord
data!date
data bus!magistrală de date
database!bază de date
datastream!flux de date
date!dată
decimal!zecimal
decline!a refuza
decoder!decodor
default!implicit
delete!a șterge
delete all!șterge tot, șterge toate
delta!diferență, delta
deprecated!învechit, depășit
derived!derivat
designate!a desemna
desktop[[desktop]] !desktop, birou, planșetă, fundal (și wallpaper =imagine de fundal)
desktop publishing!tehnoredactare computerizată
destination!destinație
develop!a dezvolta, dezvoltare
developer!dezvoltator
device![[device]]dispozitiv
dewpoint!punct de condensare
diagonal!diagonală
diagram!diagramă
dialog!dialog
digit!cifră
digits!cifre
disclose!a divulga
disk!disc
display![[screen-display]]a afișa, afișaj (screen e ecran)
distribution!distribuție
dns!dns, server nume domenii
doable!posibil, realizabil, fezabil, care se poate face
document!document
domain!domeniu
done!gata, terminat, realizat, încheiat, definitivat
dot!punct
double click![[click]]clic dublu
download!a descărca; descărcare
draft!ciornă
drag and drop!trage și așează
drawer!sertar
drive!unitate
driver! Adi. Rdriver (pl. drivere), modul de nucleu, pilot
due!scadent
duplicate!a duplica
dwell!staționar (clic)
dynamic!dinamic
e-mail!email (rar: mesaj electronic)
ebook!ebook, carte electronică
ebook reader!cititor de cărți electronice
echo! [[echo]]ecou
element! [[record-entry-element-item-row-article-post-message]]element
emblem!emblemă
emulation!emulare
enable!a activa, activare, a permite, activare; a permite
encode!codare
encoder!codor
encoding!codare,cifrare
encrypt! (vezi dexonline.ro)a cripta, criptare
engine!motor
environment variable!variabilă de mediu, variabilă a mediului
equation!ecuație
erase! [[erase-delete-remove]]șterge
error!eroare
ethernet!ethernet
even (number)!par
event!eveniment
exceed!a depăși, a întrece
exception!excepție
export!a exporta, export, (vb. ind. prez.) exportă
expression!expresie
extension! [[Addin-module-plugin-extension-applet]]extensie
extract!a extrage
fail!a eșua;
fall apart!a dezagrega; dezagregare
faq!întrebări frecvente
fault!defecțiune
fax!fax
featured!recomandări
file!fișier
file manager!gestionar de fișiere
file system!sistem de fișiere
file transfer protocol!protocol de transfer al fișierelor
filename!nume de fișier
filesystem!sistem de fișiere
filmstrip!diafilm
filter!filtru
final!final
fingerprint!amprentă
fit page width!potrivire la lățimea paginii
fixed font!font fix
floppy!dischetă
fold!a plia, pliere
folder! [[directory-folder]]dosar
font!font
forecast!previziune
format!format
formula!formulă
fourier analysis!analiză fourier
fqdn!FQDN (acronim pentru Fully-Qualified Domain Name, nume de domeniu integral conform / nume de domeniu întreg-calificat / nume de domeniu complet calificat)
fraction!fracție
frame!cadru, ramă
framework!platformă, framework
frequency!frecvență
full pathname!cale completă
fullscreen!întreg ecranul, tot ecranul, ecran complet
function!funcție
garbage collector!colector de memorie reziduală
geometry!geometrie
getting started!primii pași
gigabyte!gigaoctet
glitch!scăpare
global!global
gnome!GNOME
gnu!GNU
gostart, salt, navigare, du-te, încarcă; go! = pornește; go to page = du‑te la pagina;
gpl!GPL
gradient! cf. DEXdegrade
graphic tablet!tabletă grafică
grave (accent)!accent grav
grayscale!scală de gri
grid!grilă
group!grup
gtk!GTK
gtk+!GTK+
guide!a ghida, ghid
hard disk! (deși e în DOOM2 varianta asta e utilizată de comercianți, utilizatori și presă)hard disc
hash! adi rvaloare de dispersie
hash algorithm! adi ralgoritm de dispersie
hash bucket! adi rclasă din tabela de dispersie
hash element! adi relement tabelă de dispersie
hash sum!sumă de dispersie
hash table! adi rtabelă de dispersie
hazard!risc
headset!căști
heat!căldură
hello world!salut lume
hidden file!fișier ascuns
high-pass!trece-sus (filtre)
highlight!a evidenția
highlight...!a evidentia
histogram!histogramă
home network! (utilizat și de microsoft: http://www.microsoft.com/language/en-us/Search.aspx?sString=home+network&langID=ro-ro)rețea de domiciliu
hot key!tastă rapidă; combinație de taste
housekeeping!întreținere
html!HTML (limbajul de marcare a hipertextului)
if!dacă
ignore!a ignora
illegal!ilegal
illustration!ilustrație
implement!a implementa, implementare
import!a importa, import; import file = importă fișierul / un fișier
inactive! [[active-inactive-on-off]]inactiv
inactive window!fereastra inactivă
inch!țol
index! (depinde de context)indice, index
indicator!indicator
ink! (tuș este nerecomandat)cerneală
insert!a insera, a introduce
install!a instala, instalare
installation kit!pachet de instalare
installer!program de instalare
instant messaging!mesagerie instant
intercept!a intercepta, interceptare
interface!interfață
internal error!eroare internă
international!internațional
internet!internet
interrupt!întrerupere
invisible!invizibil
ip address!adresă IP
irc!irc (internet relay chat)
issue!a emite; a publica, ediție, problemă
it is commonly known that the fundamental problems of existence the world and sense the more researched, the more challenges the spirit and calls for a deep search of the truth. while the church teaches the truth revealed by god, scientists look to its own reason human to answer questions and solutions world. you have to enter from the beginning that between religion and science no opposition, but the distinction. science explains many mysteries of the world, but it is limited to the initiative rests solely on reason. it means much more real knowledge. if reason is not supported by the holy spirit, the gateway to truth would remain closed. science, to submit more and more efforts, should give ratunii what in theology is called the heat of love and light of faith. on the basis of his teachings he builds the church that addresses the human, giving him the love and faith entrusting that may be submitted to infinity in knowing god and his creation. in light of this truth, science is an important step to knowledge, you can make a man near the real answers eternal seeker. from this perspective, the human mind have to admit helplessness and leave guided by grace. thoroughly researching the mysteries of life, the scientist finds the same answer that simple believer knows from the very beginning: there is god!DE ȘTERS
janitor!îngrijitor
jaz drive!unitate jaz
jpeg!jpeg
junk!spam, nefolositor, mesaje nesolicitate
kb! [[octeți și biți]]kO (pentru kB, kilo-bytes); kb (pentru kb, kilo-bits)
kde!KDE
kernel!nucleu (de sistem)
key!tastă, cheie
keybinding!combinație de taste
keyboard!tastatură
keyboard layout!aranjament de tastatură
keyboard shortcut! [[Link-hyperlink-shortcut]]scurtături de tastatură (utilizat în gnome), taste rapide
keyfile!fișier de chei
keyring!inel de chei
keyword!cuvânt cheie
khmer!khmer
kilobyte!kilooctet
label! [[label-tag]]etichetă
lambda!lambda
language (computer)!limbaj
language (human)!limbă
latency!latență
latex!Latex
launcher!lansator (atenție, pluralul este „lansatoare”)
layer!strat
legacy!moștenire
legacy system!sistem moștenit
legal!legal
legal notice!notă juridică
length!lungime; durată (muzică, filme)
library!bibliotecă
licence!licență
license agreement!acord de licențiere
lid!capac (la laptop)
ligature!ligatură
limit!limită
limits!limite
line!linie [grafică]; fir de undiță/undiță [pescuit]
line arguments!argumentele din linia de comandă
linear transfer!transfer liniar
linked contact!contact îmbinat (utilizat în gnome:empathy)
linux!linux
live broadcast!transmisiune în direct
local!local
localization!localizare
locate!a localiza
lock file! (folosit consecvent și de Microsoft)fișier de blocare
logo! [[logo]]siglă
low-pass!trece-jos (filtre)
lowercase!minuscule
magenta!magenta
mailbox!căsuță poștală
maintainance!mentenanță
maintainer!responsabil
malicious!malițios
man page!pagină de manual
man pages!pagini de manual
management! [[manager-administrator]]administrare, gestionare, management
manual!manual
manual page!pagină de manual
map!hartă
mask!mască
match!a potrivi, rezultat, potrivire
mean!medie
media type!tip mediu
median!mediană
meeting!întâlnire
megabyte!megaoctet
memo!memo
memory!memorie
memory stick!stic de memorie
mentor!mentor
menu!meniu
menubar!bara de meniu
message! [[record-entry-element-item-row-article-post-message]]mesaj
mime type!tip mime
mind map! [[http://groups.google.com/group/diacritice/browse_thread/thread/c331bfcb9a1887b9]]hartă mentală
minor faults!defecțiuni minore
mipmap!hartă MIP (lat. „multum in parvo”=mult în puțin)
misspelled!ortografiat greșit
mobile!mobil
mode!mod
model!model
modem!modem
monochrome!monocrom
mount!a monta, montare
mount point!loc de montare
mouse (animal)! [[mouse]]șoarece
move!a muta
movie[[movie]]!film artistic
multitier!multistrat
nautilus!nautilus
network!rețea
networking!rețelistică
nick! [[nickname]]pseudonim
nickname! [[nickname]]pseudonim
node!nod
normal distribution!distribuție normală
notification area!zona de notificare
notify me!anunță-mă
number!număr
number of!număr de
numbered list!listă numerotată
numbering!numerotare
numeric!numeric
oblique!oblic
observation!observație
observations!observații
occlusion!ocluziune
odd!impar
ok![[OK]]Bine, În regulă, De acord
only!doar, numai [limitativ]
opacity!opacitate
open!deschis, deschide
operating system!sistem de operare
operation!operație
opponent!adversar
optional!opțional
options! [[configuration-options-preferences-settings]]opțiuni
or!sau
orientation!orientare
origin!origine
out of office!absent de la birou
overlap!suprapune
overlapping!suprapunere
overwrite!a suprascrie, suprascriere
pack!a împacheta
package! [[packet-package]]pachet
packet! [[packet-package]]pachet (mai mic decît package)
page! [[page-sheet]]pagină
page break!întrerupere pagină
pairing!asociere, împerechere
palette!paletă
palmtop!palmtop
parameter!parametru
parantheses! [[brackets]]paranteze rotunde
partition!a partiționa, partiție, împărțire, compartimentare
passphrase!frază secretă, parolă tip frază
password!parolă
patch!petic; a petici [se referă la mici aduceri la zi ale unor aplicații, cărora le „peticește” unele hibe]; plasture
patern!a modela, a copia, șablon, model
path!cale
path (file)!cale
path (to follow)!traseu
pause!a suspenda, pauză
peak!vârf
pedestrian!pieton
percent!procent
perl!perl
pie chart! [[pie chart]]diagramă circulară
pin!a fixa, fixare (PIN=pentru card, telefon)[<upper case only]
pipeline!conductă (literal), linie de asamblare (în arhitecturi de calculatorare, ansamble de elemente software comunicante)
pixel!pixel
place!loc
planning! [[planning-schedule]]planificare
play-back!play-back
please!vă rog
please wait!vă rog să asteaptați
podcast!podcast
point to point!punct la punct
policy! Adi. Rpolitică, regulă
polish! [[polish]]a lustrui, a netezi, a șlefui, a rafina, luciu, lustru, netezime, politețe, polonez, (limba) poloneză
poll!a sonda, sondaj
polygon!poligon
popup menu!meniu contextual
popup window!fereastră popup
port!portare
port (connectivity)!port
port (verb)!a porta
portrait!portret
post (forums)!mesaj
post (verb)!trimite
post office!oficiu poștal
post processor!procesator de mesaje
postal box!casuță poștală
postscript!postscript
ppp!ppp
preemptive!preemptiv
preferences! [[configuration-options-preferences-settings]]preferințe
presentation!prezentare
preset!a prestabili, a predefini, predefint
print! [[print]]a tipări
print area!suprafață de tipărire
print job! adi rsarcină de tipărire
printer!imprimantă
program!program
progress bar!bară de progres
provider!furnizor
proxy!proxy
public!public
publishing!publicare, tehnoredactare
publishing application!aplicație de tehnoredactare (computerizată)
query! [[query]]a interoga, interogare
queue! [[queue-stack]]coadă
quota!cotă
random!aleator, întâmplător
rank!grad
raster!rastru, imagine raster
ratio!proporție
raw!brut
raw data!date brute
raw memory!memorie brută
read out!a citi cu voce tare
ready!gata
real path!calea reală
real time!timp real
receive!a primi
record! [[record-entry-element-item-row-article-post-message]]a înregistra, înregistrare
recovery!recuperare
rectangle!dreptunghi
recurrence!recurență
recursion!recursivitate
recycle bin!coș de gunoi
redisplay!a reafișa
region!regiune
register!a înregistra, registru/regiștri
registry! (de configurare, ex.: pt. Windows registry)registru
regular expression! a nu se folosi regulară sub nici o formă, subiect închis.expresie regulată
reject!a respinge
relationship!relație
release notes!notițe de lansare
relevance!relevanță
reliable!fiabil
remote!la distanță
remote desktop!desktop la distanță
removable media!mediu detașabil
rename!a redenumi
render!a reda, a randa (in special pentru imagini 3D)
repeat!a repeta
replace!a înlocui
required!necesar, necesară
retain!a reține
retry!a reîncerca, reîncearcă
reveal!a dezvălui
review! a revedea, a revizui, a trece în revistă, a recenza; recenzie, prezentare
revision!revizie
rewritable! Adi Rreinscriptibil
roadmap!foaie de parcurs
row! [[record-entry-element-item-row-article-post-message]]rând
ruler!riglă
rumble!vuiet (există în DEX)
scalable!scalabil, ce poate fi redimensionat
scalar!scalar
scale!a scala, a redimensiona; scalare, balanță, scală; scară
schedule! [[planning-schedule]]planificare, programare
schedule manager! [[planning-schedule]]administrator orar, administrator planificări, gestionar de planificări
schema!schemă
screensaver[[screensaver]] !protector de ecran
scroll!a derula, a culisa?
scrollbar!bară de derulare
scsi!SCSI
secondary color!culoare secundară
secure channel!canal sigur
segment!segment
send!a trimite
send to!trimite către
separator!separator
server[[server]]!servitor
service! [[service-daemon]]serviciu
session!sesiune
set[[set]]!a stabili, a defini, a specifica
setting![[setting]]stabilire, definire, configurare
sex!sex
shade!a nuanța, a umbri, nuanță, umbră; strânge (pt ferestre)
shares!partajări de fișiere
shareware!shareware
shopping!cumpărături
shuffle!a amesteca, amestecat
shutter!obturator (foto.)
signal!semnal
signature!semnatură
sink pad!sink pad (termen tehnic din GStreamer pe care nu-l traducem)
slide! Utilizat și în GNOME și în OpenOffice și de Microsoftdiapozitiv
slider! [[slider-to-slide]]glisor
smartcard!smartcard
smiley!emoticon
snapoff!desprindere
source pad!source pad (termen tehnic din GStreamer pe care nu-l traducem)
spell checker!corector ortografic
spring!resort
square brackets! [[brackets]]paranteze pătrate
stack! [[queue-stack]]stivă
stand-alone!de sine stătător, autonom
standard!standard
standard deviation!deviație standard
statement (banking)!extras de cont
statement (programming)!insctrucțiune
station!stație, post (radio)
statistics!statistici
statistics (science)!statistică
status!stare
stereotype!stereotip
stick!a (se) lipi, stic (de memorie)
sticky!persistent, lipicios (doar literal), adeziv (doar literal)
sticky keys!taste persistente
sticky notes!notițe persistente
storage!stocare, depozitare
strikeout!tăiat
strikethrough!tăiat
string!șir
style sheet!foaie de stiluri
stylesheet!foaie de stiluri
supercomputer!supercalculator
superuser! http://dexonline.ro/search.php?cuv=super*superutilizator (fără cratimă!)
symbol!simbol
system!sistem
table!tabel
table (database)!tabelă
table heading!cap de tabel
take advantage of!a beneficia de
tall!înalt
tap!a atinge
tar archive!arhivă tar
target! [[goal-objective-target]]destinație [recomandat], țintă [a se folosi doar în cazul în care reprezintă ceva vizual]
target file!fișier destinație
task! [[task]]sarcină
taskbar!bara de activități
tearoff!detașabil (meniu , bară de unelte)
telnet!telnet
temp file!fișier temporar
temporary file!fișier temporar
term!termen, condiție (în cazul licențelor)
term variable!variabilă a terminalului
terminal!terminal
terminal variable!variabilă a terminalului
text!text
text direction!orientare text
threshold!prag
thumbprint!amprentă
tilde!tildă
tilt!a înclina, înclinare
timer!cronometru
timezone!fus orar
timing!cronometrare
tint!nuanță
title!titlu
titlebar!bară de titlu
token-ring!inel cu jeton [tip de rețea]
tolerance!toleranță
torrent!torent (pl. torente ; bittorent)
touchscreen!ecran tactil
transcode! (după „encode”->„codare”)a transcoda, transcodare
translucent!străveziu
transparent!transparent
trap!a captura, capcană, trapă
tree!arbore
trigger!a declanșa, declanșator
tristate!stare triplă
trusted!de încredere
turn!rundă
tutorial!ghid practic, îndrumător
tv show[[tv_show]]!film serial
type!tip
type (verb)!a tasta
type bindings!corelări de tip
type mismatch!nepotrivire de tip
typically!în mod normal, în general, de cele mai mute ori
underline!a sublinia, subliniat, liniuță de subliniere
unexpected!neașteptat
unicode!unicode
uninstall!a dezinstala, dezinstalare
unit!unitate
unix!UNIX
unknown!necunoscut
unknown host!gazdă necunoscută
unmaximize!a demaximiza, demaximizare
unminimize!a deminimiza
unmount!a demonta, demontare
unshade!luminează, dezumbrește; desfă (pt win manager)
untitled!fără titlu
upon completion and submission, you are guaranteed!!!MARCAT_PENTRU_STERGERE!!!
uppercase!majuscule
urgent!urgent
usage!utilizare, mod de utilizare
usb!USB
user!utilizator
user defined!definit de către utilizator
username!nume utilizator
userspace!spațiu utilizator
valid chars!caractere valide
value!valoare
vector graphics!grafică vectorială
vendor!comerciant, vânzător
verify!a verifica, verificare
version!versiune
vertex!culme, zenit (astron.)
vertical!vertical
vfs!VFS (acronim de la Virtual File System), sistem de fișiere virtual
video!video
viewport!vizor, arie/zonă vizibilă (windows management)
virtual!virtual
virtual file system!sistem virtual de fișiere
visualization!vizualizare
volume!volum
vpn!VPN (acronim de la Virtual Private Networking), RPV (Rețea Privată Virtuală)
watermark!filigran
web!web
web page!pagină web
western!vestic
width!lățime
window!fereastră
word!cuvânt
word processor!procesor de text
work! activitare a fost scos pentru că se suprapune cu activitymuncă
workspace!spațiu de lucru
workspaces!spații de lucru
writable!incripționabil
write!a scrie
xml!xml
your!dumneavoastră
zero!zero
zip!zip (Zone Improvement Plan)
zip drive!unitate zip
zoom in!mărește, apropie
zoom out!micșorează, depărtează
zzz! șuierăblah, blah (blah) [sau blah ?]; (ignoră traducerea, termenul este folosit pentru testare)
767 termeni fixați
« Înapoi