Raport termeni nesortați

TermenContextTraducere
add-onsupliment (așa este la Firefox), adaos
aditive inverseinversă aditivă
aggregatoragregator, sumator, totalizator
agoacum ..., în urmă cu ..., cu ... înainte
alertatenționare
alogenalogen
alternativelyalternativ, există și posibilitatea să
amountsumă, valoare (în unele cazuri: total amount = valoare totală)
answer modemod răspundere
antialiasinganticrenelare, antialias
appenda adăuga, adăugare
application launcherlansator aplicație
applixDE ȘTERSApplix
archivea arhiva, arhivă
areazonă, suprafață, arie
area gridgrilă suprafață
arrow keytastă săgeată
asanare
aspect ratioproporție aspect
assertaserțiune
assesmentevaluare
assetresursă
attempta încerca, tentativă, încercare
az anyatok istenitanyatok
backendbackend, suport
backgroundfundal, plan secund
backportretroportare, portare înapoi, portare pentru versiunea anterioară
backslashlinie oblică inversă [cf. slash]
backspacebackspace
backtracelista de mesaje
backup(copie de) rezervă
backup.ghoDE ȘTERSbackup.gho
backwardînapoi
balancebalanță, echilibru, blianț
band gapbandă de separare
basicfundamental, de bază; simplu, rudimentar
bellbip (sunet de sistem), sonerie (sonerie de sistem), clopoțel (sensul propriu)
best fit algorithmalgoritmul 'cea mai bună potrivire'
bewildera dezorienta
big endiancel-mai-semnificativ-primul
binda lega, legătură
bindinglegătură, asociere
bitmaphartă de biți, imagine
bitraterată (de) biți
bitstreamflux de biți
bitwisebinar
bleeding edge <something>cele mai recente, <chestii> foarte recente
blenda contopi
blendedcontopit
block buffer
block justificationaliniere stânga-dreapta; alinierea paragrafului
block-level parallelismparalelism la nivel de bloc
blocked[[Lock-unlock-block-unblock]]blocat
blowtorchlampă de sudură (cu flacără deschisă)
blura estompa; difuz, neclar, încețoșat, difuz; neclar
blur imageestompează imaginea
bogusfictiv
book markmarcaj, adaugă un marcaj
bookmarkmarcaj, adaugă un marcaj, favorit, semn de carte
bookmarkletDE ȘTERS
booleanboolean, logic (tip de date)
boota porni sistemul, a inițializa sistemul
bootablemediu (de pe) care (se) poate porni sistemul, capabil să pornească sistemul (de operare)
bootloaderîncărcător de sistem, program de pornire a sistemului
bottleneckgâtuire, loc strimt, timp mort
bounce keystaste fără repetiție
bounda lega, legătură, a legă, a asocia
boundarylimită [de separație]
boxcăsuță, casetă, cutie, container
branchramură, ramificație, filială
branch history shift registerregistru de deplasare pentru istoria ramificațiilor
bring to frontadu în față
broadbandbandă largă, (rețea de ...)
brokeninvalid, deteriorat
buddyamic, prieten
bufferingpreîncărcare, încărcarea/folosirea memoriei tampon
builda construi, versiune compilată, build, generare
bulkbrut, masiv
bulleted listlistă cu buline
burna scrie, a inscripționa [un cd, un dvd]
burnerutilitar de scriere, inscriptor
climbajul de programare c, litera c
cachedsalvat temporar, stocat temporar, salvat / stocat în cache
calculatorcalculator
calendarcalendar, agendă
callbackcallback (funcție ce va fi chemată mai târziu), apelare inversă (telefonie), retroapel
canvasțesătură, pînză, plan, proiect
capabilitycapacitate, posibilitate, capacitate; posibilitate
captionlegendă, titlu (de articol), antet, etichetă
carbon-copycopie la indigocopie-către
caretsemnul '^', circumflex
casecondiție, caz
case (in)sensitivecu majuscule (ne)semnificative
case foldingtoate caracterele cu aceeași mărime
case insensitivecu majuscule nesemnificative, insensibil la majuscule
case sensitivecu majuscule semnificative, sensibil la majuscule
cdcompact disc
centercentru, centrat
certificateadeverință ,certificat
certification certificare; adeverire; atestare
chartschemă, diagramă, grafic
child processsub-proces, proces copil, proces inferior
chipset
chooserselector
clipboardclipboard
clustergrup, de grup
codecod, program
codepagepagină de codare
coefficientcoeficient
collaborationcolaborare
collapseprăbușire, cădere, a plia; a restrânge
collatecând se tipăresc mai multe copii ale unui document multi-pagină specifică cum sunt asamblate foile. de ex. 111122223333 sau 123123123123a asambla, a uni
collationordine alfabetică
collisionciocnire
colonsimbolul „două puncte”
colormaphartă de culori, hartă de culoare
column breakcoloană nouă
combo boxlistă de selecție
commandcomandă, ordin
command linelinie de comandă
command line optionsparametrii liniei de comandă
command line shellconsolă pentru linia de comandă
commonuzual, comun
common propertiesproprietăți comune
compressa compresa, a comprima
compressioncompresie, comprimare (data compression = compresie a datelor)
concatenatea înlănțui
condescendingdesconsiderat, disprețuitor, NU condescendent (sensul este invers în română)
conduitconductă
configuration[[configuration-options-preferences-settings]]configurație
confirmationconfirmare
consistentconsecvent
constraintrestricție, constrîngere
contentssumar, conținut
contributorcontribuitor
controlcontrol, comanda
conversiontransformare, conversie
converta converti, convertire; a schimba, schimbare
cookiecookie; fursec
corba
corede bază, nucleu, principal, vital
core filefișier de depanare
correlationcorelație
corruptalterat, corupt, deteriorat
coscos, cosinus
costcost
coughtdetectat, interceptat, detectat; interceptat
counta contoriza, a socoti
countercontor
counter-clockwisesens trigonometric
coupon# s cupon
covariancecovariație
cpuacronimele nu se traducCPU, procesor
crashcădere, a avea o pană, pană, defect, terminare prematură, avarie a programului
createa crea
criteria range
criterioncriteriu
critical erroreroare critică
cropa decupa, decupare
crossfadeintercalare
crosshairreticul
cueindicație
cum fac o imagine nfs
currency1. circulație monetară, 2. monedă, 3. valută, 4. răspândire
currentcurent, prezent, actual
cursorcursor
custompersonalizat, specificat
custom windowfereastră specifică
customer relationship managerprogram de management al relatiilor
customizea personaliza
cut[[cut-copy-paste]]a tăia, a decupa (a decupa este mai potrivit pentru crop)
damagedaună, defect, deteriorare, avarie, pierdere, deranjament
danglingagățat
dash[[dashes]]liniuță
data miningminerit de date, data mining
deadlockpunct mort, stagnare, blocare, blocare moartă
debuga depana, a corecta
debuggerdepanator
decodedecodare
decreasea micșora; decrease / increase [size etc.] = micșorează / mărește [dimensiunea] etc.
defaultsimplicite
dependencedependență
dependencydependență (NU dependință)
deploya desfășura, desfășurare
descending sortordonare descrescătoare
designschiță, model, proiect, plan, concept
desktop backgroundfundal, fond [al ecranului, etc.]
desktop environmentambientul de lucru / biroului
destroya distruge, distrugere
detacha detașa, a desprinde
detailamănunt , detaliu
detectiondetectare, identificare, descoperire
diaeresiscele două punte de deasupra unei literetremă
diala apela, apelator
dialog boxfereastră de dialog
dialout devicedispozitiv de apel în exterior
diffdiff
dimensiondimensiune
directiondirecție
disablea dezactiva, dezactivare
discarda anula, anulare, a renunța, renunțare, a ignora, ignorare
disclaimerdeclarație de neasumare a responsabiltății, certificat de negaranție
discount# s rabat n; deconectare f; vt a deconta; a sconta
discretediscret
dismissa da afara, a elibera, a da drumul, a dizolva, a înceta
display manageradministrator de ecran
dissipationrisipire, cheltuială, disipație
distributea distribui
distribution listdistribuțielistă de
ditheringtremur, vibrație
diversionredirectare, diversiune
divertredirecționare, a (re)direcționa
division by zeroîmpărțire la zero
dmaalocare dinamică de memorie
dockSensul „doc” în Mac OS X este în aprinsă dezbaterea andoca, doc, a fix, a atașa, atașare 2. doc (Mac OS X)
double quoteghilimele, semne de citare
downgradedacă se poate folosiți traducerea lungăa aduce la o versiune anterioară, retrogradare
dpiPPȚ (Puncte Pe Țol)
drawing areazona de desenat
dropa renunța la, a refuza, a abandona; a arunca, a da drumul să cadă [pentru situații gen drag and drop]
drop capsmajusculă multilinie, letrină
drop down listlistă de selecție
drop shadowumbră de perspectivă
druiddruid
dumb terminalterminal prost/mut
dumpa arunca, a transfera (acolo unde a arunca se poate interpreta cu a arunca la gunoi)
duplicate...
effectsefecte
ejecta scoate, a arunca; eject CD = scoate CD‑ul / scoate discul
electronic mailpoștă electronică, mesaj electronic
embeda încapsula, a încorpora, a îngloba, a integra
embeddedîncorporat, încapsulat, înglobat, încastrat, îmbarcat, integrat
embedded systemsistem încorporat
embossedreliefat
emptyvid, gol
emulatea emula, emulare
encapsulated postscriptpostscript încapsulat
engineeringinginerie; echipa de programatori: MS/Apple engineering = programatorii MS/Apple
enhancea imbunătăți, îmbunătățire
entityentitate, esență
envelopeplic, sumar [context:IMAP]
escapea scăpa, a evada, evadare, fugă, escape
escape characterCharacter used to escape special characterscaracter folosit pentru a evita interpretarea caracterelor speciale
escape sequencesecvență de citare (referitor la formatarea șirurilor în C); caractere de eludare
evenpar;neted;orizontal;egal;
exclusive orsau exclusiv
executable filefișier executabil
exhaustedepuizat
expanda extinde, a desfășura
expanded memorymemorie expandată
expanderextensor
expecta aștepta (a se aștepta la), a presupune
expected locationlocația presupusă
exponential notationnotație exponențială
facelifta restiliza
factoredcreat(ă)
factoryfabrică; factory settings = setările din fabrică
faviconfavicon (pl. faviconuri)
favoritepreferat, favorit
featurefuncționalitate, caracteristică, însușire, facilitate, capabilitate, funcție
fetcha aduce, a scoate; fetch mail = adu mail-ul [de pe server]; a recupera (cu sensul de a aduce)
fieldcâmp, rubrică
file pointercursor de fișier
filedclasat
filla umple (un contur), a completa; fill in data = completează datele
firewallparafoc, paravan de protecție, firewall
firmwaremicrocod, firmware [la fel ca software si hardware], program intrinsec
first-person shooterjoc cu împușcături și rol asumat
fitpotrivește
fixa repara [vb], remediu [s]
flasha clipi, clipire
flipa întoarce, a inversa, a răsturna
floata pluti, tip de date in virgulă mobilă
floatingplutitor, mobil (floating point=virgulă mobilă)
flow analysisanaliza circuitelor
flowchartflux, schemă logică, flowchart (hartă a fluxurilor), flux tehnologic, organigramă
flusha goli (un tampon de date), a salva, a comite
foedușman
foregroundprim plan
form(nu înțeleg ce căuta timetable aici)formular
formattingformatare; se formatează... [acțiune în curs]
fortunezicală, vorbă de duh
forwardînainte; înaintează; trimitere mai departe [pentru e-mail]
forwardingînaintare
framebufferframebuffer
frameratefrecvență cadre
free softwaresoft liber, program liber
free software foundationFundația pentru Software Liber
freewaregratuit, gratis
fromdin , de la , de
frontfațadă
frontendinterfață, fațadă
frowna se încrunta
fsfFundația pentru Software Liber
fsmmașină cu stări finite (abreviere)
ftpprotocol de transfer de fișiere
gamejoc
gammagama (litera grecească)
gapdecalaj, lipsă, gaură
gatewaygateway, pasarelă (literal), poartă (literal), calculator "poartă" de ieșire (nerecomandat)
genuineautentic
geta primi, a obține, primește, a primi; a obține, extrage
glidea plana, a glisa
globa expanda, expandare, se referă la expandarea meta-caracterelor (wildcards)
glob patterntipar de expandare
glosglos
glowincandescență, luminescență, strălucire
go (to smth.)du-te la ...
graba strînge, a aduna, a înhăța, a bloca (ecranul)
granta acorda; a împuternici, a permite (grant access)
graphical user interfaceinterfață grafică pentru utilizator
greeter applicationaplicație de întâmpinare
guestvizitator, musafir, oaspete
guiinterfață grafică pentru utilizator, GUI
gutterrigolă, jgheab
hackerhacker
handout[[handout]]set foi pentru notițe, foi volante
handshake[[handshake]]conectare, stabilire/inițiere conexiune
hanging indentindentare atârnată
hardgreu, dificil
helpdesksuport tehnic
hexhexazecimal (în baza 16)
hibernatea hiberna
hidea (se) ascunde; în menu: ascunde [aplicația]; hide all = ascunde‑le pe toate
hierarchyierarhie
hintsugestie, indiciu, informație indicativă
hintinghinting (font)
hiperlinkhiperlegătură
historyistoric, istorie
homogeneous environmentmediu omogen
hostgazdă, server sau calculator [dacă e în rețea], computer gazdă
host name
hostnamenume de gazdă, nume de calculator, hostname
hot linklegătură fierbinte
hotlistlistă fierbinte, listă favorită
hourly1. la fiecare oră 2. orar(ă) - (ex. rată ~)
howtoghid
httpprotocolul de tranfer a hipertextului
hypertext markup languagelimbajul de marcare a hipertextului
hypertext transfer protocolprotocolul de tranfer a hipertextului
i/ointrări și ieșiri
i/o subsystemsubsistemul de intrări și ieșiri
i:overwrite:a suprascrie, suprascriere
idid, identificator
ideIDE [controler IDE]
identifieridentificator
idleîn așteptare, inactiv, liber, nefolosit, neutilizat, inutil, disponibil
implementationîndeplinire, punere în aplicare, executare, realizare
inboxprimite, mesaje primite, căsuță de recepție, inbox
incentivestimulent [Adi R]
increasea mări, a crește; increase size = mărește dimensiunea
incrementcreștere, sporire, mărire, profit
incremental updateactualizare incrementală [prin adăugarea datelor noi]
indentindentare [retragere a paragrafului cu x mm față de margine]
infoinfo, detalii
informationinformație
initializationinițiere
inodeinod
inputa introduce, intrare, input
input/outputintrări și ieșiri
insensitive versionversiune neimpresionantă
insertionintroducere, inserare
insertion pointpunct de inserare
interactioninteracțiune
interchange file formatformat intershimbabil de fișier
interfatainterfață
interlacedîntrețesut
internal bugproblemă internă
intersecta intersecta
intervalinterval
intuitiveintuitiv
invalidnevalid(ă), invalid [de evitat], nu este valid (pentru „is invalid”)
inverta inversa
invert selectioninversează selecția
involvedimplicat
issueremitent
it is safe tonu sunt probleme dacă
jetpackpropulsor personal
jobsarcină, slujbă
jumpa sări, salt; jump to page = sari la pagina
jump to...sari la... [imperativ, pers. a 2-a sing, verb a sări]
justifiedaliniat la [ambele] margini
justifya alinia la margini; justify [text] = aliniază [textul] la margini
keymap control
keystrokecombinație de taste, apăsare de tastă
kicka da afară (IRC)
kittrusă, set, kit; trusă; set
landscapepeisaj; [print] landscape = imprimă [format] peisaj [adică avînd hîrtia cu latura lungă pe orizontală; cf. portrait]
languagelimbă, limbaj
laterulterior
launch iconpictogramă de lansare
layoutModificat: Adi Roibanaranjament (ex de tastatură), aspect, plan general, proiect, dispunere, formatare, poziționare
layout managergestionar pozitionare
leechadirsursă incompletă [pt bittorrent]
legacy applicationaplicație moștenită
letterliteră, scrisoare; format Letter [scrisoare, standard în SUA]
light1. lumină, 2. ușor, sumar, (cu) amprentă mică
light precipitationprecipitații ușoare
line breakrând/linie nouă
lista enumera
list boxcăsuța de tip lista
listedafișat, enumerat
listenerproces de ascultare
listing~înșiruire
literalliteral
loada încărca, încărcătură, încărcare
localhostgazdă locală
location[[location]]locație, poziție, amplasare
lockdowntradus în pessulusinterdicție
logjurnal, istoric, înregistrări
log ina deschide sesiunea
log outa închide sesiunea
logicallogic (adevărat sau fals)
looka se uita, uite
look and feelaspect
loopciclu, buclă
lowjos , scăzut , redus
lrufișiere accesate recent
magnifierlupă
mailemail, poștă
mail clientclient de email, client de mesagerie, client de poștă electronică
mail serverserver de email, server de mesagerie, server de poștă electronică
mailing listlistă de discuții, listă de discuții prin poștă electronică
mainframemainframe, mainframe; server principal
mainstreamfluxul principal
maintainedîntreținut
makefilefişier make, makefile (numele implicit al fișierului make), fisier de facere
malformeddiform, greșit, deteriorat, eronat
malfunctiondefecțiune
manipulationmanevrare
mappingcartare, cartografiere; mapare
markmarcaj, semn
markermarcator, reper
markupmarcare, evidențiere
markup languagelimbaj de marcare
maskqueradinga mascarada, mascaradare
masterprincipal, stăpân
master boot recordînregistrare de boot principală
matchingcare se potrivește, potrivit
maximum transmission unitunitatea maximă de tranmisie
mdiinterfață cu multiple documente
mentoringîndrumare
menu itemelement de meniu
merge[[merge]]a fuziona, a combina, a îmbina, a integra (merge git changeset)
messengermesager
metermetru, măsură, măsurător/măsurătoare
mini iconsmini pictograme
minimizea minimiza, a micșora
minixsistem de operare din familia Unix
mirroroglindă, site alternativ, site-oglindă
mirrored (raid 1)oglindit (RAID 1)
miscdiverse
mismatchnepotrivire
mixer devicedispozitiv de mixaj
modal (value)valoare modală, valoare probabilă maximă
modifiermodificator
modifya modifica
monospacedmonospațiat
moremai mult, suplimentar
msMicro$oft :)
msdosMS-DOS (Microsoft Disk Operating System)
mtuMTU (unitatea maximă de transmisie)
multibootdemaraj multiplu (sistem cu mai multe sisteme de operare)
multicastdifuzare multiplă; multicast
multilingualmultilingvmultilingv
multimediamultimedia
multiple document interfaceinterfață cu multiple documente
mundaneuzual
n/aindisponibil, inaplicabil
namespacespațiu de nume
navigation barbară de navigare
negative binomialbinom negativ
nestedimbricat, (cu i, dand: îmbricat nu este corect, vezi dex)
netmaskmască de rețea
netscapeNetscape
news sitesit de știri
newsletterbuletin informativ [dacă e periodic], buletin de știri [dacă e zilnic]
nextînainte (neutru, plus se poate păstra tasta rapiă pe N), următor (alternativa veche)
nibblea ciuguli, semioctet (4 biți), semioctet
no-daemon
nonenimic, fără; nespecificat [ultima formă de preferat în multe aplicații]
notablycel mai cunoscut, în mod evident
notenotiță
note thatAtenție:, Nu uitați că:, A se reține că
notebookagendă, calculator portabil, notebook
notepadcarnețel
noticenotiță, a remarca
notificationînștiințare, aducere la cunoștință
notifya înștiința, înștiințare
number converterconvertor de numere
number theoryteoria numerelor
object codecod obiect
obsoleteînvechit, depășit
occurra apărea, a se produce
occurrenceapariție, manifestare; recurență;
officebirou
on-demandserviciu gazduit, serviciu hostat
on-premisegazduire proprie
on-screen keyboardtastatură virtuală
onsitegazduit
open sourcesurse deschise / sursă deschisă / publică - aplicații ale căror surse sunt publice
optionopțiune, setare; tasta „Option” [Opțiune] pe tastaturile Macintosh.
ordercomandă, ordin, ordine
orthflow
outdatedînvechit, depășit
outlineschiță, contur, a sublinia, subliniat, structură
outputa produce, produs, ieșire, rezultat
overflowsupraplin
overridea strivi, a înlocui, a prelua comanda, a suprascrie, a interveni, a prevala
overstrikea tăia, tăiere, despre fonturi
ownerdeținător, proprietar, titular, posesor
ownershipapartenență (se referă, de cele mai multe ori și la un grup de utilizatori)
page downpagina mai jos
page uppagină mai sus
paginilepaginile
paira asocia
panevedere
panedîncastrat, lateral
panelpanou
panelize
parcela împărți, parte, fragment
parenparanteză
parent directorydirector superior
parseÎntr‑un context precum „could not parse old file”, într‑un procesor de text, unde mesajul se adresează unui public „normal”, a traduce prin „a parsa”, cum arată voturile de pe diacritice, conduce la ceva de neînțeles pt un utilizator „de pe stradă” al aplicației. Cu totul altfel s‑ar pune problema într-un mediu de programatori, numai că un procesor de text, tocmai, nu lor li se adresează.a parsa (un tip analizare a textului în programe), a analiza, a prelucra, a procesa
passa promova
passedpromovat
patternmodel, desen, tipar, mostră, probă, eșantion
peak indicatorindicator de suprasarcină
pearson correlationcorelație Pearson
peer[[peer]]partener, partener de conexiune, pereche, egal
pendingîn suspensie, în așteptare
pending signalsemnal suspendat
pending signals
perfectionare continuaperfectionare continua
performadira executa
periodperioadă, termen, ciclu
periodicperiodic
perl scriptscript perl
permissiondrept, drepturi, permisiuni
physical memorymemorie fizică
picker buttonbuton selector, buton tachet, buton picon
picker settingsconfigurație/parametrii/preferințe selector
pidPID (process identifier) identificator de proces
pilot devicedispozitiv pilot
pingping, testează conexiunea de rețea prin pachete care cer un 'pachet de răspuns' (ICMP ECHO_REQUEST packets)
pingingtestarea conexiunii de rețea
pinningfixare, alegere selectivă (referitor la Debian Apt)
pipepipă, tub, țeavă, coș, burlan, fluier, conector pipe; conexiune
pitch (sunet)înălțime
pixel artartă pixelată
pixmappixmap (recomandat, este un format de imagine), hartă de pixeli
placeholdersubstituent, înlocuitor, marcaj, locțiitor
placementplasare, amplasare [a unui fișier, de ex. un jpg într‑un text etc.]
plain texttext simplu, text clar [când se referă la o transmisie necriptată]
playa reda, a juca
playlistlistă [simplu, se ințelege din context], listă de redare
plugdop, priză
pluggedconectat, cuplat
pointa indica, indicator (UI), punct, indicator (UI); punct; pointer (programare)
pointerindicator
poisson distributiondistribuție poisson
poolbaltă, bazin, o variantă de biliard, fond comun, rezervă, urnă, mulțime
pooled variance
popup windows
port bindingadirasociere de port
powerconsum
power managementadministrarea consumului
power manageradministrare consum
power offoprire
prefixprefix
preloada preîncărca, preîncărcare
preparea pregăti
prependa prefixa
prerequisitecerință prealabilă
preservea păstra
pressed adj (d. cărămidă) presat; presat de timp
previousînapoi (neutru, in plus se poate pastra shorcut-ul pe P), precedent (alternativa veche)
primary colorsculori de bază
primary keyadircheie primară [db]
printablebun de tipar, tipăribil
priorityprioritate
privacyconfidențialitate, intimitate
private keycheie privată/personală
private messagemesaj personal
private messages
probea testa, a explora, a investiga
problemproblemă
proceedingsprocedee
processa procesa, proces
process ididentificator de proces
processorprocesor
prodigysemn rău, monstru, figurativ - minunăție
profileprofil , contur
progress(în) desfășurare, progres, evoluție
projectproiect
prompta solicita, solicitare; prompter
propagationpropagare
propertiesproprietăți
proportional fontcaractere proportionale
protectedprotejat
protected workbooks
protectionprotecție
protocolprotocol
providea furniza, a oferi
provisionmăsură, dipozitie, rezervă, articol (contractual), a aproviziona, a înarma
proxy serverserver proxy
public keycheie publică
purgea curăța, a elimina complet
putpune, plasează
q&aîntrebări și răspunsuri
quietîn liniște, liniștit, liniște
quotingcitare
radar maphartă radar, ecran radar
radioradio
radio buttonbuton radio (nu potențiometru)
raise exceptiona lansa o excepție
ratedcotat
ratingapreciere, evaluare, clasificare,interval
read-aheadcitire anticipată
read-onlyprotejat la scriere, doar citire, strict citire
readinesspregătire
readoutrezultat (afișarea rezultatelor într-o formă lizibilă)
ready...
real memorymemorie reală/fizică
realmAdi Roibandomeniu (la AD și Kerberos)
rebootrepornire
receptivityreceptivitate
recipientdestinatar
recognisedrecunoscut
recordableAdi Rinscriptibil; înregistrabil (dacă se referă strict la înregistrări audio-video)
recovera recupera, recuperare, a reveni
recoverablerecuperabil, corectabil
redemption s răscumpărare
refactoringperfectare, reorganizare, rescriere
referrer[[referrer]]menționat de
regexexpresie regulară
regression analysis
regularobișnuit, normal
regulatea regulariza, a adapta, a regla
releasea lansa, a publica, versiune
reliefrelief, ușurare, descărcare, reducere
remappingrecartografiere, reasociere
rendererrandor
repertorydepozit, arhivă; repertoriu
report(s) raport, (vt) a relata, (vt) a raporta
reports(s) rapoarte
repositoryarhivă, depozit
requestcerere
requirea necesita, a cere
requirementcerință
rescuea salva, salvare
reserved blocksblocuri rezervate
residentrezident, inerent
resident memorymemorie rezidentă
residualrezidual, rămas nelămurit
resizea redimensiona
resolutionrezoluție
resolvea rezolva [în contextul DNS]
resolver[[resolver]]rezolvator
resource elementresursă
restarta reporni, repornire
restrictrestricționează
restrictedcu restricții, restricționat
retainedreținut
retrievea descărca, a obține
returna întoarce, întoarcere
return keytasta Enter
reverse videovideo invers
reverta reveni, revenire, revenire; revino
rewindderulează înapoi
ripa extrage (în context CD/DVD), a jupui, a spinteca
ripplea ondula, a încreți
riseridicare, a ridica
roamingAdi Roibanitinerant (profilul itinerant al utilizatorului)
rollbacka anula, anulare, anulare; rollback
rootrădăcină, administrator (root)
root directorydirector rădăcină
root windowfereastră rădăcină; fereastră fundal
rotatea roti, a învîrti
routerruter, distribuitor
rpm packagepachet rpm
rss feedflux RSS
runaroundcircumscriere
runlevelnivel de executare; nivel de rulare
runtimela executare, în timpul executării
runtime erroreroare la executare
salvagesalvare; recuperare
sampleeșantion, mostră
sampleraterată de eșantionare
samplingeșantionare
saturationsaturație
sc/xspread
scaling factorfactor de scalare, factor de redimensionare
scenescenă
scientific notationnotare științifică
scopeproporții, anvergură, spațiu, scop, țel, vizibilitate, domeniu
screen[[screen-display]]ecran (display e afișaj)
screencastînregistrare de ecran
screenreadernarator ecran
screenshotcaptură de ecran
scriptscenariu, script
sectioncapitol, secțiune
secure keyboardtastatură sigură, tastatură securizată
securitysecuritate
segmentation faulteroare de segmentare
selecta alege
selectionselecție [nu alegere]
self-signedsubsemnat
semicolonsmai multe semne de punct și virgulă,
senderexpeditor
sensesimț, rațiune, părere, opinie
sensitivesensibil
sequencesuccesiune, ordine, concordanță, secvență
set-upa pregăti, program de instalare a unei aplicații pe calculator, program de fixare a condițiilor în care va rula o aplicație pe un calculator
setupa pregăti, pregătire (inițial); a configura, configurare (ulterior)
severityserveritate, gravitate
shadow passwordparolă criptată
shakea zgudui, a scutura
shaped texttext conturat
sharea împărți, a distribui, a partaja, partajare
sharedpartajat, comun, folosit în ~
shared memorymemorie partajată
sheara tăia;a tunde
shell scriptscript de shell
shifta deplasa, a muta
shift keytasta "shift"
showa arăta, a expune, a afișa, a indica, spectacol
shrinka micșora
shut downa opri, oprire
sidebarbară laterală
sidepanelpanou lateral
sign-inintrare [într-un cont]
sign-outieșire [dintr-un cont]
sign-upînregistrare [într-un cont]
signature blocksemnătură, cadru de semnătură
signersemnatar, certificator
singleunic;celibatar
sizemărime, dimensiune
size boxcăsuță de dimensiune
skewoblicitate, poziție piezișă
skewnesscaracter oblic, caracter pieziș, înclinare, asimetrie, oblicitate
skillaptitudine, abilitate
slanta se înclina, înclinat
slashper (termen tipografic existent în română) [cf. Backslash], bară oblică
slashed cross
slavesclav, dependent
sleepstare de veghe, repaus, odihnă, așteptare
sleepingsomn, de veghe [calculator]
slideshowprezentare diapozitive, succesiune imagini, diaporamă
slipa aluneca, alunecare
slotfantă, nișă, spațiu alocat, conector, apertură, alveolă (dacă este vorba de librării de stocat casete cu copii de rezervă)
slow terminalterminal lent
slow terminals
smartdeștept, inteligent
smart terminalterminal inteligent
smoothingnetezire
snapa acroșa, a agăța (ferestre); apucare rapidă; cuplare
snapingconectare
snippetbucată de cod, bloc de cod, fragment
snoozea ațipi, moțăială
socketsoclu
socks server
softprogram, moale, soft (fir de mătase, vezi DEX)
soft hyphenliniuță de despărțire [Unicode 00AD; invizibilă în mod normal, vizibilă doar dacă este cazul la despărțire în silabe]
soft keystaste funcționale
softkeytastă funcțională
softproofprobă software de culoare
software as a serviceserviciu gazduit
software foundation
solid linelinie solidă
solid lines
solid modelmodel solid
sorryîmi pare rău
sorta sorta, fel, soi, a tria
sound cardplacă de sunet
sourcesursă
source codecod sursă
spamindezirabil, mesaj nedorit (de regula cu caracter publicitar), spam
spanîntindere
sparerezervă
spawna crea, creare
special charactercaracter special
specifiedmenționat, precizat, (rar) specificat
speechvorbire, discurs
spellortografie, vrajă
spellingortografie
spidera indexa, indexare
spindle(axul unui disc dur pe care sunt montate discurile)ax
splash screenecran de pornire
split[[split-splitter]]a impărți,a separa
splitter[[split-splitter]]separator
spoolcoadă de așteptare
spotspot
spreadsheetfoaie de calcul
stabilizea stabiliza
stageetapă, stagiu
standbyîn așteptare, starea de veghe, gata de intervenție, pregătit, de rezervă
startuppornire
startup filesfișiere de pornire
startup programprogram de pornire
stashrezervă
statverificare, citire a stării
statestare
statementcomandă, instrucțiune, extras de cont (bancar)
staticstatic
statistics (reports)statistici
statoverrideînlocuire a permisiunilor implicite (context: Debian)
status linelinie de stare
statusbarbara de stare
step incrementincrementare pas cu pas
stereotipizăristereotipizări
stockstoc
stock ticker
storestocare, păstrare
storedstocat, păstrat
straightforward(adj.) liniar, lipsit de ocolișuri, simplu
streamflux
streamingdifuzare sub formă de flux [Cristi S]; streaming [lumea reală; mă tem că deși corect, exprimarea cu „difuzare sub formă de ...” nu va fi vorbită niciodată; Cristi S]
strengthcomplexitate (referitor la algoritmi de criptare)
stripchart program
striped (raid 0)Întrețesut (RAID 0)
strokelovitură, trasătură de linie, a tușa, tușă; a ștanța, ștanțare
structure diagramorganigramă
stubbutuc
stylestil
subdirectorysubdosar
subjectsubiect
submenusubmeniu
subnetsubrețea
subscribea abona
subscriptindice inferior, subscript
subscriptionabonament
subshell support
substringsubșir
suffixsufix
suitable 1. convenabil. 2. (to, for) potrivit (cu, pentru)
summaryrezumat, sumar [summary view = vizualizare sumară]
superblocksuperbloc
supercedea înlocui
superscriptindice superior, superscript
supportasistență
supportedadmis, compatibil cu, capabil să; (informal) știe să
suppressa suprima
suspenda suspenda
swallowgît, înghițitură, a încapsula, încapsulare
swapa interschimba, a schimba, a înlocui, a permuta
swipea trece, trecere
switcha comuta, a trece, întrerupător, comutator
switch levelnivel comutare
sylk file
symmetric controlcontrol simetric
synca sincroniza, sincronizare
synchronizea sincroniza, sincronizare
syndicationa redifuza, redifuzare
synopsisrezultat, expunere sumară, sumar
syntax erroreroare de sintaxă
syntax highlightingevidențierea sintaxei
system administratoradministrator de sistem
system callapel sistem
system configurationconfigurația sistemului
system settingsparametri sistem
systrayzonă de notificare
talka vorbi, discuție
tallycopie; etichetă; tichet
tclass
tcp/ipTCP/IP (acronim de la Transmission Control Protocol / Internet Protocol), protocol de comunicare
tehnologii avansate
templateșablon, model
temporary buffertampon temporar
testa testa, test
test modulemodul de test
text areazonă de text
text flowaranjament text
text onlydoar text
textual namenume textual
thesauruslexicon
thinsubțire
third partyterță parte, terț, independent; extern; colaborator; terț
threadfir, fir de execuție, thread
threadedgrupat pe [fir de] discuții, threaded
throughprin; printre
throughputrată de transfer
thumb nailsminiaturi
thumbnailminiatură
tickbãtaie, tact
ticker properties
ticketingavizare
tile basedbazat pe forme (geometrice)
timeoră (date and time - data și ora), timp (it is about time)
time formatformat orã
time stampmarcaj de timp, etichetă de timp
time-quantumcuantă de timp
timelinelinie de timp, cronologie
timeouttimp alocat expirat, limită de timp
timeslicecuantă de timp
timestampdatare; marcaj de timp
to deal witha trata (ceva)
to fix~ a problem, a remedia, a repara, rareori a fixa
to scrapea prelua datele, a lua conținutul
todode făcut, sarcină (angajament)
todo listlistă cu ce mai este de făcut
togglea comuta
tool menumeniu de unelte, meniu de opțiuni
toolboxtrusă (de unelte), trusă, listă de opțiuni
toolchainansamblu de unelte
toolkittrusă de unelte, instrumentar, instrumente, kituri cu instrumente
topvârf, cotă
top ratedbine cotat
topicsubiect, temă, chestiune
torquecuplu (cuplu mecanic)
torrent (bittorrent)
touchpadtouchpad
tracka urmări, urmărire, pistă (de CD), urmărire; pistă (de CD)
transfertransfer
transfer statementdeclarație de transfer
transitivetranzitiv, tranzitivitate
translatea traduce, a converti
transmission channelcanal de transmisie
transposetranspunere, a transpune
trashgunoi
trayzonă de notificare
treeviewvizualizare arborescentă
tresholdprag
trialde proba
trimîn bună stare, aranjat, a pune în ordine, a aranja, a potrivi
troubleshoota depana, depanare
troubleshootingdepanare
ttytty (termen generic pentru un teminal de calculator sau interfața serială asociată), comandă unix ce afișează numele terminalului curent
tunea ajusta, ajustare, a regla, reglare, melodie, ajustare; a regla
turing machinemașină Turing
tweakingajustare
typewriterstil dactilografiat
typewriter texttext dactilografiat
typogreșeală de tipar
unable toincapacitate de a, nu se poate, nu este posibil, nu pot să
unavailableindisponibil
unbookmarkelimină un marcaj
unboundnelegat, neasociat
undeleterestaurează
underlyingde la bază, care stă la baza ...
underscoreliniuță de subliniere (am mai auzit „talpă”); linia joasă [conf. std. ISO/IEC 8859-16:2001 (Latin 10) adoptat (tradus), SR 13392:2004; Cristi S]
unexpected endsfîrșit neașteptat
unexpected erroreroare neașteptată
unflaga demarca
unhandledAdi R.negestionat
unhidea dezvălui, dezvăluire
uniform resource identifieridentificator uniform de resurse
uniform resource locatorLocalizator uniform de resurse
unloada descărca
unpluggeddeconectat, decuplat, deconectat; decuplat
unrecognizednerecunoscut
unsetdeselectați, deselectează
unsupportedfără suport
unwrapa desfășura, a despacheta
uploada încărca
upside downrăsturnat vertical, cu susu-n jos
uptimetimp de la pornire
urgeto ~ somebody to = a cere cuiva să
urgent conditioncondiție urgentă
uriadresă URI
urlacronim pentru Universal Resource Locator, resursa de localizare universală
usabilityușurința, intuitiviatea în utilizare
user directorydirectorul utilizatorului, vezi home
user experienceexperiență utilizator[ului]
user interfaceinterfață cu utilizatorul
user-agentAntet „User-Agent”
utilityutilitar (dacă e vorba de aplicație), utilitate (dacă e vorba de proprietate)
validvalid, corect, potrivit, autorizat
valuablecu valoare
variablevariabil, variabilă (în programare)
variancevariație
variousdivers (various options = opțiuni diverse)
verbosedetaliat; vorbăreț, gălăgios
vertical alignmentaliniere verticală
viewmod afișare [in meniuri], imagine
view (sql)vizualizare
violationcf. DEXviolare; încălcare (drepturi)
virtual desktopbirou virtual
wallpaper[[wallpaper]]imagine de fundal (fundal fiind ''desktopul''), tapet imagine (pentru pereți)
warningavertisment, atenție
watcha monitoriza, monitorizare, a supraveghea, supraveghere, monitorizare; a supraveghea
watch dogcâine de pază, dispozitiv supraveghetor, serviciu de supravegehre
watch filefișier observator, fișier supraveghetor
waveformformă de undă
weightgreutate, pondere
weightedponderat, cântărit
well-formedbine-întocmit
whacka închide (cel puțin în cazul gdm)
what you see is what you getoccv,obții ceea ce vezi
white papercarte albă, (câteodată articol), (doar literal: hârtie albă)
whitelista permite, listă permisiuni, lista albă, utilizatori autorizați
whitespacespațiu gol (fără imagini),spațiu continuu (secvență de spații, tab sau enter), caractere de tip spațiu
widgetcontrol (butoane, bare de derulare, etc), widget
wildcardmetacaracter
window managergestionar de ferestre, administrator de ferestre
wired networkrețea cu fir
wireless networkrețea fără fir
wizardasistent
workaroundAdi Roibanmetodă (procedeu, soluție) alternativă / ocolitoare, soluție provizorie
workbookinstrucțiuni / manual / îndreptar (broșura explicând modul de funcționare a unui aparat, etc.), culegere de exerciții, agendă
workflowflux de lucru; mod de lucru; mod de operare
workgroupgrup de lucru
working directorydirectorul de lucru
workshopatelier, seminar, prezentare
writerAdi Reditor [de texte], scriitor, inscriptor [de cd-uri]
wvlan
wysiwygOCCV (obții ceea ce vezi)
x alignaliniere pe orizontală
x serverserver X (grafic)
xdmcp socket
yield s producție f; recoltă f; beneficiu n
your computercalculatorul dvs
zeroedbaleiat (umplut) cu zero, redus la zero
zigzaglinelinie în zigzag
Înainte
împrejmuirigard bordurat
1016 termeni nesortați
« Înapoi